• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Čeština
 • Poznaj naszą
  Historię realizacji
  Roboty ziemne polegały na wykonywaniu budowli ziemnych czyli wykopów i nasypów o różnym kształcie i wymiarach oraz przygotowywaniu powierzchni terenu do innych robót. W zakres robót ziemnych wchodziło usuwanie warstwy ziemi roślinnej, usuwanie krzewów i drzew, wykonywanie wykopów tj. odspajanie i wydobywanie urobku z wykopu oraz przemieszczanie go na wskazane miejsce, formowanie nasypów oraz wyrównywanie powierzchni terenu.
  1999
  2000
  2002
  2003
  2004
  2007
  2008
  2009
  2010
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  Okres realizacji 1999-2000
  Budowa zakładu ceramiki w Gnaszynie
  Okres realizacji 2000 – 2016
  Eksploatacja kopalni dla zakładu w Honoratce
  Okres realizacji 2002 – 2016
  Eksploatacja kopalni dla zakładu w Gnaszynie
  Okres realizacji 2003-2005
  Budowa zakładu prefabrykacji w Koninie
  Okres realizacji 2003 – 2016
  Eksploatacja kopalni dla zakładu w Kupnie
  Okres realizacji 2003 – 2016
  Eksploatacja kopalni dla zakładu w Legnicy
  Okres realizacji 2004 – 2016
  Eksploatacja kopalni dla zakładu w Miedziance
  Okres realizacji 2004 – 2016
  Eksploatacja kopalni dla zakładu w Dobrym
  Okres realizacji 2004 – 2016
  Eksploatacja kopalni dla zakładu w Toruniu
  Okres realizacji 2007-2009
  Budowa zakładu ceramiki w Oleśnicy dla Wienerberger
  Okres realizacji 2008-2009
  Prace makroniwelacyjne na terenie międzynarodowego portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach
  Okres realizacji 2009-2010
  Budowa zakładu ceramiki w Kupnie
  Okres realizacji 2009 – 2016
  Eksploatacja kopalni dla zakładu w Oleśnicy
  Okres realizacji 2009 – 2016
  Eksploatacja kopalni w Nowa Wieś Lęborska
  Okres realizacji 2009 – 2016
  Eksploatacja kopalni dla zakładu w Lęborku
  Okres realizacji 2010 – 2012
  Wykop szerokoprzestrzenny na terenie cementowni Działoszyn
  Okres realizacji 2011 – 2012
  Budowa nawierzchni betonowej na terenie Airproduct w Częstochowie
  Okres realizacji 2011 – 2012
  Budowa drogi Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka
  Okres realizacji 2011 – 2012
  Budowa drogi w Nowej Wsi Lęborskiej
  Okres realizacji 2012 – 2013
  Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Pawlikowice – Rzgów
  Okres realizacji 2012 – 2013
  Budowa placów składowych w Nowej Wsi Lęborskiej
  Okres realizacji 2012 – 2013
  Modernizacja infrastruktury na terenie zakładu w Kunicach
  Okres realizacji 2013 – 2014
  Budowa nowej drogi startowej na lotnisku w Pyrzowicach
  Okres realizacji 2014
  Budowa płyt postojowych na lotnisku Chopina w Warszawie
  Okres realizacji 2014
  Budowa płyt postojowych na lotnisku w Goleniowie
  Okres realizacji 2014
  Budowa płyt postojowych na lotnisku w Szymanach
  Okres realizacji 2015-2016
  Budowa obwodnicy Łodzi A1
  Okres realizacji 2016-2018
  Budowa drogi S3 Legnica - Lubawka o długości 19,73 km
  Okres realizacji 2017-2018
  Nawierzchnia betonowa o długości 12,227 km na odcinku Garwolin - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego drogi ekspresowej S17
  Okres realizacji 2017-2018
  Nawierzchnia betonowa o długości 13,012 km na odcinku Garwolin - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego drogi ekspresowej S17
  Okres realizacji 2017-2019
  Nawierzchnia betonowa o długości 18,5 km na odcinku autostrady A1 węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia
  Okres realizacji 2017-2019
  Nawierzchnia betonowa o długości 13,015 km na odcinku węzeł "Lubelska" - Garwolin drogi ekspresowej S17
  Okres realizacji 2017-2019
  Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i przebudowie istniejącej płyty postoju samolotów na lotnisku cywilnym w Balicach
  Okres realizacji 2018
  Budowa obwodnicy m. Malnia i Chorula o długości ok. 7 km
  Okres realizacji 2019
  Budowa drogi ekspreswej S5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz - granica woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego o długości 14,7 km
  Okres realizacji 2019
  Budowa obwodnicy Góry Kalwarii o długości 3,9 km
  Okres realizacji 2019
  Budowa drogi ekspresowej S-61 - odcinek obwodnica Szczuczyna - 6 km